Ana içeriğe atla
hero

Kullanım Şartları

Friso Türkiye web sitesine hoş geldiniz. Bu web sitesi size merkezi Stationsplein 4 (3818 LE) Amersfoort, Hollanda adresinde bulunan FrieslandCampina Nederland Holding B.V. tarafından sunulmaktadır ("FRIESLANDCAMPINA”). Bu web sitesini ziyaret eden ziyaretçiler aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Uygulanabilirlik

Bu kullanım koşul ve şartları ("Kullanıcı Şartları”) bu web sitesine yapılan tüm ziyaretler ve websitesinin kullanımı, bu web sitesinde veya bunun vasıtasıyla size sağlanan tüm bilgi, tavsiye ve/veya hizmetler ("Bilgi”) için geçerlidir. Bu web sitesini kullanmakla bu Kullanıcı Şartlarını kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanıcı Şartları her zaman FRİESLANDCAMPİNA tarafından değiştirilebilir veya başka bir şekilde düzeltilebilir. Değiştirilmiş veya düzeltilmiş Kullanıcı Şartları bu web sitesinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Bilgi ve Sorumluluk

Bilgi sadece genel bilgilendirme amacına yöneliktir. FRİESLANDCAMPİNA veya onun yöneticilerinin kasıtlı suiistimali veya ağır ihmali sonucu olmadıkça, FRİESLANDCAMPİNA, virüslerden veya bilginin herhangi bir eksikliği veya yanlışlığından kaynaklanan hasar dahil web sitesinin kullanımından (veya kullanamamasından) kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu değildir. FRİESLANDCAMPİNA ayrıca elektronik iletişim araçlarının kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasardan da sorumlu değildir, buna - ancak bununla sınırlı kalmayarak - elektronik haberleşmenin teslim edilmesindeki gecikme veya aksama, üçüncü kişilerce veya elektronik haberleşme için kullanılan bilgisayar programlarınca elektronik haberleşmenin önlenmesi veya işlenmesi ve virüs aktarımı dahildir. 

Gizlilik Politikası

Bu web sitesi vasıtasıyla veya bununla ilgili olarak sağlanan veya toplanan şahsi bilgiler sadece FRİESLANDCAMPİNA'nin Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılacaktır. Kullanıcı Şartları bu web sitesinde yazıldığı gibi FRİESLANDCAMPİNA'nın Gizlilik Politikasına tabidir. 

Bağlı Siteler

Bu web sitesi harici internet sitelerine linkler temin edebilir. FRİESLANDCAMPİNA bu siteye bağlanan veya bundan kendilerine bağlanan internet sitelerinin içeriği veya kullanımından sorumlu değildir. FRİESLANDCAMPİNA'nın Gizlilik Politikası, şahsi verilerinizin bu tür harici sitelerde veya onlar tarafından yapılan herhangi bir işlemede uygulanmamaktadır.

Fikri Mülkiyet

Başka bir şekilde belirtilmedikçe, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil bu web sitesi ile içindeki Bilginin tüm hakları FRİESLANDCAMPİNA'nin mülkiyetidir. Kullanıcılara bu web sitesini ve içindeki Bilgiyi okumaya ve örneğin, bunların çıktısını yaparak veya depolayarak, şahsi kullanımı için kopyalarını yapmaya izin verilir. Bu web sitesinin veya içindeki Bilginin diğer başka türlü kullanımı, örneğin, web sitesinin (veya bunun bir bölümünün) herhangi bir harici internet sitesinde depolanması veya çoğaltılması veya web sitesi ile diğer herhangi bir internet sitesi arasında linkleme, hipermetin linkleme veya derin linkleme yaratması için FRİESLANDCAMPİNA'nın önceden yazılı izin vermesi gereklidir.

"FRİESLANDCAMPİNA" ve bu web sitesinde görülen tüm diğer ticari markalar Friesland Brands B.V.'nin veya onun iştirakların tescilli ticari markalarıdır.

İstem dışı fikirler

Bu web sitesine veya bir FRİESLANDCAMPİNA uygulamasına, ister metin, görüntü, ses, yazılım, bilgiden ister başka şeylerden ("Malzemeler") oluşan istem dışı fikirler ve/veya malzeme postalarsanız veya bunları e-posta veya başka bir şekilde FRİESLANDCAMPİNA'ya gönderirseniz FRİESLANDCAMPİNA'nın bu tür Malzemeleri tamamıyla ve ücretsiz olarak kullanmaya, kopyalamaya ve/veya ticari olarak işletmeye hakkı olacaktır ve FRİESLANDCAMPİNA bu tür Malzemeler ile ilgili olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne bağlı olmayacaktır. Ayrıca siz bununla, işbu Malzemelerin başkalarına zararlı olmadığını veya herhangi bir şekilde yasa dışı veya başka bir şekilde uygunsuz olmadığını taahhüt etmektesiniz. Bu Malzemeleri postalarken kendinizi Malzemelerle ilgili fikri mülkiyet haklarının devri konusunda bize yardımcı olmayı da taahhüt etmektesiniz. 

Özellikle Malzemelerin, veya bunların herhangi bir parçasının

     •   Başkalarının haklarını ihlal etmediğini,
     •   Kullanıcıya, portre haklarının kullanımına izin vermediği bir (ünlü) kişilerin bir görüntüsü (veya bunun bir parçası) kapsamadığını,
     •    Üzerinde telifi hakkı, ticari marka ve/veya başka (fikri mülkiyet) hakkı bulunan ve Kullanıcının bunların kullanımına izin verilmediği malzemeleriiçermediğini,
     •   Pornografik malzeme veya başka tür insanı rencide edici, acıtıcı, aşağılayıcı, ırkçı, kötüleyici veya ayırımcı malzeme içermediğini taahhüt etmektedir.

Bu sözleşmeyle FRİESLANDCAMPİNA'yi Malzemelerin kullanımı ve/veya işlenmesinden dolayı herhangi üçüncü bir tarafın (fikri mülkiyet) haklarının ihlali sonucu olarak FRİESLANDCAMPİNA tarafından mağdur edildiği, maruz kaldığı veya zarara uğratıldığı iddia edilen tüm dava, talep ve sorumluluklara karşı bunları tazmin edeceğinize ve bunlardan dolaylı ya da dolaysız sorumlu tutmayacağınıza teminat vermiş olmaktasınız.
FRİESLANDCAMPİNA ayrıca herhangi bir açıklama olmadan herhangi bir Malzemeyi (bunun parçasını) web sitesinden veya uygulamasından reddetme, kaldırma, değiştirme ve yok etme hakkına da sahiptir.

Uygulanan Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu Kullanıcı Şartlar münhasıran Hollanda kanunlarına tabi olacaktır. Bu Kullanıcı Şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan ihtilaflar, bunların varlığı ve geçerliliği konusundaki ihtilaflar dahil, bağlayıcı yasal gereksinimler başkaca belirtmedikçe Hollanda'daki yetkili Utrecht mahkemelerine sunulacaktır.